Transportowy Dozór Techniczny

Obecnie jesteśmy w trakcie certyfikacji w zakresie wytwarzania, modernizacji i naprawy rurociągów przesyłowych i technologicznych oraz zbiorników magazynowych na gaz LNG.

Ponadto, nasi spawacze posiadają uprawnienia wydane przez Transportowy Dozór Techniczny.