Urząd Dozoru Technicznego

Uprawnienia wydane przez UDT:

  1. Modernizacja rurociągów przesyłowych, technologicznych.
  2. Montaż rurociągów przesyłowych, technologicznych.
  3. Naprawy rurociągów przesyłowych, technologicznych.
  4. Wytwarzanie rurociągów przesyłowych.