Kontakt

Nafto-Construct Sp. z o.o.

Adres: ul. Siewna 44, 31-231 Kraków

Telefon: +48 12 626 00 00

Biuro: office@nafto-construct.com

Biuro Handlowe: commercial@nafto-construct.com (+48 690 447 642, +48 690 447 659)

Media społecznościowe:    

 

NIP 6772206733 ■ REGON 356683138 ■ Zarejestrowano po numerem KRS 0000143355 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ■ Kapitał zakładowy: 51 000,00 PLN wpłacony w całości