Władze

Jakub Grzegorczyk
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Marcin Borczowski
Prokurent

Piotr Grzegorczyk
Prokurent