OHSAS 18001:2007

Zarówno na budowie, jak i w biurze nasi pracownicy mają prawo do pełnego bezpieczeństwa w miejscu wykonywanej pracy. Dlatego nieustannie szkolimy naszych pracowników, aby uchronić ich przed wszelkim ryzykiem, z którym stykają się w czasie codziennej pracy. Podstawą naszej Polityki Bezpieczeństwa jest System Zarzadzania oparty na OHSAS.

 

Zakres certyfikacji:

Prefabrykacja i montaż rurociągów, urządzeń technologicznych, konstrukcji stalowych i linii produkcyjnych. Roboty ziemne, roboty żelbetowe, roboty drogowe.

EN
PL