ISO 9001:2008

Zakres certyfikacji:

Prefabrykacja i montaż orurowań przesyłowych, rurociągów technologicznych przesyłowych, linii produkcyjnych i konstrukcji stalowych. Roboty fundamentowe.

PL
EN